Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Asiakas- ja yhteystietorekisteri

Henkilötietoja käytetään

– asiakkaan tunnistautumiseen

– tarjousten toimittamiseen

– palveluiden tuottamiseen

– asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä

– markkinointiin.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Noyacon Oy, y-tunnus 3156055-3

Puistokatu 3 a B 18, 00140 Helsinki

Päivi Vaarala, p. 040 540 8860

Sähköpostiosoite: paivi.vaarala@noyacon.fi

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Perustiedot kuten yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Muut mahdolliset asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten palvelu-, laskutus- ja maksutiedot sekä asiakaan antamia lupia ja suostumuksia koskevat tiedot.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Asiakassuhteissa henkilötiedot säilytetään sen aikaa kuin on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää välttämätöntä.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan asiakkaiden ja henkilöiden itsensä antamia tietoja.

Tietoa voidaan kerätä viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja muille tahoille, mikäli säännökset ja laki sitä edellyttävät.

Ellei asiakas itse kirjallisesti pyydä, henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.