Tietosuojakäytäntö

Asiakkaille tarjottavissa palveluissaan ja toimeksiannoissaan Noyacon Oy toimii sekä rekisterinpitäjän että henkilötietojen käsittelijän roolissa. Viimeksi mainittujen osalta asiakas on rekisterinpitäjä ja Noyacon Oy käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun.

Noyacon Oy ylläpitää asiakas- ja yhteystietorekisteriä, jossa käsitellään omien asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja, ja josta on kuvaus EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisessa tietosuojaselosteessa.

 

Verkkosivut – Evästeiden (cookies) käyttö

Noaycon Oy:n verkkosivuilla voidaan käyttää ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeiden avulla voidaan saada tietoa esimerkiksi kohdennettua markkinointia varten.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia tietyille toiminnallisuuksille ylläpitämillämme sivuilla.

 

Henkilötietoihin liittyvät rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus henkilötietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Pyydämme huomioimaan, että tietyissä tilanteissa salassapito- ja lainsäädännöstä johtuvat velvollisuutemme voivat vaikuttaa rekisteröityjen oikeuksiin, tai estää meitä luovuttamasta tai poistamasta henkilötietoja.

 

Päivitetty 29.9.2020